Senin, 20 Juni 2016

Ibu Dan Anak Susuan, Anak Angkat, Hubungan Bekas Suami Dan Isteri Dan Lain-lain LagiSoal Jawab Agama Siri 100 (Ibu Dan Anak Susuan, Anak Angkat, Hubungan Bekas Suami Dan Isteri Dan Lain-lain Lagi)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Rabb sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,Soal Jawab Agama Siri 100 adalah membicarakan persoalan ibu dan anak susuan, kedudukan anak angkat, perhubungan di antara bekas suami dan isteri, tanggungjawab anak lelaki setelah berkahwin dan ciri-ciri untuk menjadi isteri yang solehah.

781. Soalan :  Saya mempunyai tiga soalan mengenai ibu susuan. 

1. Sekiranya seorang wanita menjadi ibu susu kepada seorang bayi perempuan, apakah bentuk hubungan yang terjalin antara bayi perempuan tersebut dengan wanita tersebut, suami wanita tersebut dan antara bayi perempuan tersebut dengan anak-anak wanita tersebut. Bagaimana dengan batasan aurat di antara mereka?

2. Status anak susuan berbeza daripada anak angkat. Bagaimana batasan aurat seorang anak angkat lelaki/perempuan dengan keluarga angkatnya? Sekiranya seseorang itu tidak mengetahui tentang statusnya sebagai anak angkat, dia berada dalam sesebuah keluarga seperti biasa sehinggalah diberitahu ketika dia sudah dewasa. Setelah mengetahui status sebenar, apakah tindakan yang perlu dilakukan dari sudut keterbatasan aurat?

3. Bolehkan suami kepada wanita susuan menjadi wali pernikahan kepada anak susuan?

Jawapan

1. Bayi perempuan tersebut akan diiktiraf dalam Islam sebagai anak susuan dan mahram kepada wanita itu, dan wanita itu pula akan diiktiraf dalam Islam sebagai ibu susu kepadanya. Hasil dari itu akan terhasil ikatan pengharaman kahwin secara kekal (buat selama-lamanya) di antara suami susu dan anaknya.

Susuan bagi bukan bayi tidak akan menghasilkan ikatan mahram kekal ini, demikian menurut Majoriti mazhab. Syarat untuk sabit hubungan mahram melalui susuan itu adalah susu  ibu itu mesti sampai ke perut bayi samada melalui mulut dan hidung, manakala jika melalui telinga, suntikan dan dubur maka ia tidak di kira. (Rujuk  Al-Muhazzab, 2/156; Tabyin al-Haqaiq, 2/185 ; Al-Ikhtiyar, 3/120 ; Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Dr As-Sartowi, ms 104). 

Apabila sabit mahram susuan, maka haram kumpulan berikut haram berkahwin secara kekal dengan bayi perempuan itu (Rujuk Bidayatul Mujtahid, 2/33):-

i- Suami wanita susuan kerana ia di anggap ayah kepada bayi itu.ii- Ayah serta datuk kepada ibu susunya.iii- Anak-anak lelaki kepada ibu susunya.iv- Cucu-cucu lelaki ibu susunya.

Batasan aurat adalah seperti adik beradik kandung.

Dalil bagi kedudukan di atas adalah dari firman Allah SWT maksudnya : "(Antara yang haram kahwin adalah) Ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu dan adik-beradik susuan kamu" (Surah An-Nisa ayat  23).

Dalil ini mengharamkan kahwin kepada seluruh usul dan adik beradik. Juga Nabi SAW bersabda maksudnya :"Apa yang jadi haram disebabkan susuan adalah seperti apa yang diharamkan kerana keturunan"

2. Islam tidak menggalakkan konsep anak angkat tanpa sebarang ikatan yang diiktiraf Islam, ia jauh berbeza dengan anak susuan, anak angkat adalah dikira sebagai orang asing di dalam rumah, maka semua batasan aurat perlu di jaga sebagaimana wanita di luar rumah. Ia adalah satu fenomena yang tidak sihat menurut Islam.

Dan jika seseorang hanya tahu statusnya sebagai anak angkat hanya ketika ia telah dewasa, maka bermula dari ia sedar..semua batasan aurat mesti dijaga sebagaimana yang di tuntut oleh Islam kepada lelaki dan perempuan yang bukan mahram.

3. Bapa susuan tidak boleh menjadi wali kepada anak susuannya.

782. Soalan : Jika seseorang itu mempunyai anak angkat yg diambil dan berdaftar atau anak angkat daripada anak kawan atau anak orang lain. Persoalannya,,dijaga dan dipelihara sejak kecil sehingga ibu atau bapa angkat meninggal dunia.. Soalan saya adakah doa anak angkatnya sampai kepada simati sebagai doa anak yg soleh..? Minta penjelasan saya kurang arif.

Jawapan : 

Anak angkat kedudukannya di dalam Islam : 

1. Bapa angkat tidak boleh bin atau bintikan anak angkat tersebut atas namanya. 

2. Anak angkat tidak boleh mewarisi harta pusaka ibu bapa angkatnya. 

3. Anak angkat bukan mahram terhadap anak-anak kandung si bapa angkat. Apabila anak angkat sudah baligh jika dia perempuan auratnya perlu di jaga supaya tidak dilihat oleh bapa angkat atau anak-anak lelaki bapa angkat tersebut.

4. Bapa angkat tidak boleh menjadi wali nikah terhadap anak angkat yang perempuan semasa hendak diijab kabulkan, ketika ini perlu cari wali sebenar anak angkat tersebut, jika tidak bertemu maka dia akan di nikahkan dengan wali hakim.

Walau pun anak angkat tidak ada hak waris tetapi bapa angkat yg berharta boleh membuat wasiat terhadap anak angkatnya tetapi tak boleh melebihi 1/3 jumlah harta keseluruhan simati. 

Doa anak angkat yg soleh terhadap ibu bapa angkatnya yang telah meniggal dunia juga mustajab di sisi Allah SWT walau pun darjatnya tidak sama seperti anak kandung simati. Kedudukan anak angkat dengan ibu bapa kandung yang sebenar tetap berjalan seperti biasa walau pun dia dibela oleh orang lain. Dia masih boleh mendoakan ibu bapa kandungnya yang telah meninggal dunia.

Ibu dan bapa angkat tetap mendapat pahala apabila anak angkatnya menjadi anak yg soleh kerana jasa ibu dan bapa angkat membelanya, memberikan ilmu yg bermanfaat dan memberi nafkah kepadanya sehingga dia menjadi insan beriman dan bertakwa.

783. Soalan : Apabila telah berlaku perceraian di antara suami dan isteri. Mereka mempunyai dua orang anak yang masih kecil. Hak penjagaan kanak-kanak tersebut telah diberikan oleh mahkamah kepada pihak ibu kanak-kanak tersebut. Tetapi bekas suami boleh menziarahi atau membawa kanak-kanak tersebut di hujung minggu. Saya ingin tahu bagaimana batas perhubungan bekas suami dan isteri tersebut semasa mereka menguruskan anak-anak mereka dan adakah bapa kanak-kanak tersebut wajib memberikan nafkah kepada anak-anak mereka?

Jawapan :

Perlu diingat apabila telah berlaku perceraian dan telah habis iddah maka mereka telah hilang hak sebagai suami dan isteri. Jika mereka hendak kembali setelah habis iddah maka mereka perlu bernikah semula. Oleh itu mereka perlu jaga batas-batas pergaulan dan tidak boleh berjumpa berdua-duaan tanpa ada mahram. Bekas suami tidak boleh masuk kerumah bekas isterinya walau pun dengan niat mereka hendak jumpa anak-anaknya. 

Sebaik-baiknya jika bekas suami telah berkahwin maka semasa datang perlu bawa isterinya bersama supaya tidak timbul fitnah atau jika bekas isteri telah bersuami maka perlu ada suami wanita tersebut jika hendak berjumpa dengan anak-anaknya. Atau boleh di lakukan oleh bekas suami membawa ibunya atau adik perempuannya semasa kunjungan untuk mengambil atau menzaiarhi anak-anaknya.

Akhlak dan adab sopan perlu dijaga dan bekas suami tidak boleh bebas bergurau senda dengan bekas isterinya. Bekas suami wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya sehingga anak-anak tersebut dewasa dan telah hidup berdikari dan boleh mencari nafkah untuk dirinya sendiri.

784. Soalan : Apakah tanggungjawab anak lelaki setelah berkahwin terhadap kedua ibu bapanya dan begitu juga tanggungjawab anak perempuan setelah dia berkahwin? Boleh ustaz huraikan sedikit.

Jawapan :

Ramai dikalangan anak lelaki yang telah berkahwin mengabaikan tanggungjawabnya kepada kedua ibu bapanya. Mereka menyerahkan kepada kakak atau adik perempuan untuk menguruskan ibu bapa mereka yang sudah uzur. 

Perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Perlu difahami bahawa perhubungan dan tanggungjawab anak lelaki terhadap ibu bapanya tidak akan terputus walaupun ia telah mendirikan rumahtangga. Sebaliknya anak perempuan apabila mereka berkahwin sahaja maka tanggungjawabnya dibawah jagaan suaminya. Darisegi tanggungjawab untuk menjaga dan memberi nafkah kepada ibu bapa untuk anak perempuan terputus. Melainkan dengan izin dan reda suami anak-anak perempuan atas kerelaannya boleh berkhidmat kepada kedua ibu bapanya.

Anak-anak lelaki tidak boleh lepas tangan kerana mereka tetap akan berdosa jika mereka mengabaikan kebajikan kedua ibu bapa mereka jika kedua ibu bapa mereka miskin dan perlu kepada bantuan dan penjagaan.

Disini kami kemukakan sebuah hadis yang agak panjang tentang sikap seorang anak lelaki yang melarang bapanya mengambil sedikit hartanya yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW.

Diriwayatkan dari Jabir Ibnu Abdillah ia berkata bahawa seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah mengambil hartaku".

Kemudian Malaikat Jibril pun turun kepada Rasulullah SAW dan berkata: "Allah Azza Wajalla menyampaikan salam kepadamu. Apabila orang tua itu datang kepadamu maka tanyalah kepadanya tentang sesuatu yang dikatakan dalam dirinya dan hanya di dengar oleh telinga saja".

Tatkala orang tua itu datang, Rasulullah SAW pun bertanya: "Mengapa anak lelakimu mengeluh tentang sikapmu, dan apakah engkau ingin mengambil hartanya ?".

Orang tua itu pun berkata: "Tanyalah kepada anak lelaki ku itu ya Rasulullah, apakah aku menggunakannya bagi salah seorang ibu saudaranya atau bagi diriku".

Rasulullah SAW berkata: "Janganlah ceritakan hal ini kepada kami, beritahulah aku tentang sesuatu yang engkau ucapkan dalam dirimu dan hanya didengar oleh kedua telingamu". (sesuai dengan perintah malaikat Jibril tadi)

Orang tua itu pun berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, Allah SWT selalu menambah keyakinan kami terhadap diri baginda. Aku telah mengucapkan sesuatu dalam diriku yang hanya didengar oleh kedua telingaku".

Rasulullah SAW bersabda: "Katakanlah agar saya dapat mendengarnya". Orang tua itu pun berkata:

"Ku beri engkau makan ketika masih bayi dan ku biayai engkau ketika dewasa.

Engkau minum dari rezeki yang kuberikan kepadamu.

Bila engkau sakit di waktu malam, aku tidak tidur dan gelisah semalaman kerana penyakitmu.

Seakan akulah yang terkena penyakit itu bukannya engkau sehingga akhirnya aku menangis.

Diriku takut jika engkau binasa. Supaya engkau tahu bahawa maut memiliki waktu tertentu.

Tatkala engkau menjadi besar dan mencapai akhir usia, aku pun tidak mengharapkanmu.

Engkau balas aku dengan kekerasan dan kebengisan, seakan-akan engkaulah pemberi kenikmatan dan kurnia.

Jika engkau tidak memelihara hak aku sebagai seorang bapa cukupah engkau lakukan seperti yang dilakukan tetangga yang berdekatan.

Lalu engkau penuhi hak tetangga terhadapku dan tidak kikir kepadaku dengan harta yang bukan hartamu".

Ketika itu Rasulullah SAW memegang leher baju anak lelaki tersebut dan berkata: "Engkau dan hartamu milik ayahmu".

Berdasarkan riwayat di atas jelaslah tanggungjawab anak lelaki masih di bebankan amanah untuk membantu dan menguruskan keperluan kedua ibu bapanya dan tidak boleh bersikap sombong dan angkuh terhadap kedua ibu bapanya. Anak perempuan pula jika ibu bapanya memerlukan khidmatnya kerana sesuatu keperluan jika mendapat keizinan suami boleh membantu keperluan kedua ibubapanya kerana besar pahala yang akan diperolehi oleh suaminya kerana simpati dan prihatin terhadap kedua mertuanya,

785. Soalan : Bolehkan ustaz jelaskan apakah ciri-ciri untuk menjadi isteri yang solehah?

Jawapan :

Suami mana akan memandang ke belakang apabila isterinya sentiasa harum dan bersih. Malah, aroma itu pasti memikat selera suami untuk sentiasa berada di samping isteri daripada berborak bersama rakan di kedai kopi.

Berapa ramai isteri yang memberikan senyuman manis, pandangan yang mesra dan lembut serta wajah yang berseri-seri ketika mengiringi suami keluar rumah atau menyambut kepulangannya di muka pintu.?

Rasululullah SAW pernah bersabda bahawa isteri solehah ialah yang menggembirakan suaminya apabila suami melihat kepadanya.

Sabda Rasulullah SAW. dari Ibnu Abbas r.a maksudnya : "Maukah aku berikan kepadamu sebaik-baik benda yang disimpan? Iaitu  wanita yang solehah. Apabila suaminya melihat kepadanya, gembiralah dia; apabila suaminya perintah akan dia, taatlah ia padanya dan apabila suaminya meninggalkannya, ia akan memelihara nama baik suaminya." (Hadis Riwayat Abu Daud)

Dari hadis di atas jelaslah kepada kita ukuran seorang isteri yang baik. Ia mampu melayani suami sebaik mungkin dalam segala bidang; ketaatan yang tidak berbelah-bahagi asalkan yang diredai Allah SWT dan boleh mengawal harta benda dan nama baik suaminya ketika tidak ada di rumah.

Bayangkan suami yang pulang dalam keadaan letih kerana beban tugas di pejabat ditambah kesesakan jalan raya, isteri yang menyambut di muka pintu menguntum senyuman, wajah yang dihiasi cantik, menolong membawa beg, membuka sarung kaki dan menyediakan minuman untuk menghilangkan dahaga.

Memang sukar mencari ciri-ciri wanita sedemikian kerana kebanyakan isteri terutama yang bekerja terlalu terbawa-bawa perangai mereka di pejabat sehingga suami tidak diberi perhatian. Akhirnya, suami jemu dan sengaja balik lewat ke rumah.

Layanan isteri kepada suami tidak perlu kepada unsur kewangan. Sebagai ketua rumah tangga, suami perlu menyediakan keperluan kepada isteri termasuk makan minum, pakaian, perhiasan dan belanja isteri.

Jika perkara ini dilaksanakan, apa alasan isteri untuk tidak memberi layanan kelas satu kepada suami.?

Beruntung isteri yang tahu melayan dan menghiburkan suami kerana selain mendapat kenikmatan, mereka juga mendapat ganjaran pahala daripada Allah SWT.

Bersabda Rasulullah SAW: "Sampaikanlah kepada sesiapa yang engkau temui daripada kaum wanita, bahawasanya taat kepada suami serta mengakui haknya  adalah menyamai pahala orang yang berjihad pada jalan Allah, tetapi sangat sedikit daripada golongan kamu yang dapat melakukannya."(Hadis Riwayat Al-Bazzar dan Ath-Thabrani)

Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang wanita reda atas kehamilannya dari suaminya yang sah, sesungguhnya ia telah mendapat ganjaran pahala seperti ibadah puasa dan mengerjakan ibadah-ibadah lainnya dijalan Allah; dan jika ia merasa berat, letih atau lesu, tidaklah dapat dibayangkan oleh penghuni langit dan bumi, betapa kesenangannya disediakan oleh Allah di hari akhirat nanti. Apabila anaknya lahir, maka dari setiap teguk air susu yang dihisap oleh anak, si ibu mendapat kebajikan pahala. Apabila si ibu berjaga malam (kurang tidur kerana anak) maka si ibu mendapat ganjaran pahala seperti memerdekakan 70 orang hamba sahaya kerana Allah.” (Hadis Riwayat Ibn Hibban) 

Isteri yang sengaja enggan melayan hajat suami di tempat tidur tanpa alasan yang menasabah akan dilaknat malaikat kerana tidak menunaikan tanggungjawab sebagai seorang isteri.

Nabi SAW bersabda maksudnya :  "Jika seorang suami memanggil isterinya datang ke katilnya (iaitu untuk hubungan kelamin) dan dia menolak, dan menyebabkan suaminya tidur dalam kemarahan, malaikat-malaikat akan mengutuknya hingga waktu pagi."(Hadis Riwayat  Bukhari)  

Oleh itu, isteri perlu faham, walau setinggi mana pangkat, kedudukan, harta dan darjat mereka, jangan lupa memberi kasih sayang dan kemanjaan kepada suami. Senyuman, kemanjaan, pakaian dan haruman dan ketaatan adalah senjata untuk memikat hati suami dan menjamin kebahagiaan rumah tangga yang sedang dibena.

Walaupun kalian belum sempurna dengan ciri-ciri isteri solehah, kalian perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk memenuhi kriteria ini dengan berdoa dan berazam untuk mencapai tahap solehah yang akan meletakkan kalian menjadi perhiasan terbaik di dunia seperti  hadis Nabi SAW  yang menyatakan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah.


AURAT WANITA DAN LAKI-LAKI DALAM ISLAM 4 MADZHAB II

4. Aurat Ketika Di Hadapan Pria Bukan Mahram
Kewajiban menutup aurat di hadapan pria bukan mahram adalah sangat penting dan harus dilaksanakan oleh setiap wanita, untuk menghindari terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pemerkosaan dan sebagainya. Hal ini terjadi karena memuncaknya nafsu para pria akibat dari penglihatan terhadap wanita memakai pakaian yang tidak senonoh dan mengungkapkan sebagian tubuh mereka.
Wanita yang bersuami pula, dengan terlaksanakan kewajiban ini, akan dapat membantu suami, yang mana dosa seorang istri yang membuka aurat akan ditanggung oleh suami. Karena itu, wanita-wanita perlu memahami batas-batas aurat ketika berhadapan dengan orang-orang tertentu dalam kondisi yang berbeda.
5. Aurat Ketika Di Hadapan Wanita Kafir
Aurat wanita ketika berhadapan atau bergaul dengan wanita bukan Islam adalah menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.
Rasulullah SAW. bersabda dalam sebuah hadis yang artinya: Abdullah bin Abbas ada menyatakan, Rasulullah SAW. pernah bersabda:
“Tidak halal kaum wanita Islam itu dilihat oleh kaum Yahudi dan Nasrani”.
6. Aurat ketika Bersama Suami
Bila seorang istri bersama-sama dengan suaminya di tempat yang terlindung dari pandangan orang lain, maka Islam telah memberi kelongaran dengan tidak membatasi aurat pada suaminya.
Ini berarti suami dan istri tidak ada batasan aurat terhadap mereka berdua. Isteri bisa mengungkapkan seluruh anggota badannya bila berhadapan dengan suaminya.
Mu’awiyah bin Haidah mengatakan: “Aku pernah bertanya: Ya Rasulullah, bagaimanakah aurat kami, apakah bisa dilihat oleh orang lain?” Beliau menjawab: “Jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu atau terhadap budak milikmu”. Aku bertanya lagi: “Ya Rasulullah, bagaimana kalau banyak orang mandi bercampur-baur di satu tempat?” Beliau menjawab: “Berusahalah sebisa mungkin agar engkau tidak bisa melihat aurat orang lain dan ia pun tidak bisa melihat auratmu”. Aku masih bertanya lagi: “Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang mandi sendirian?” Beliau menjawab: “Seharuslah ia lebih malu kepada Allah dari malu kepada orang lain”.
(HR. Iman Ahmad dan Abu Dawud)
BATAS AURAT
Semua imam mazhab mensyaratkan menutup aurat agar shalat menjadi sah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Tetapi para fuqahak ‘memiliki pendapat berbeda dalam menetapkan batas aurat bagi orang pria, hamba perempuan dan juga wanita biasa (bukan hamba). Pendapat mereka secara rinci adalah sebagai berikut:
4. Aurat Ketika Di Hadapan Pria Bukan Mahram
Kewajiban menutup aurat di hadapan pria bukan mahram adalah sangat penting dan harus dilaksanakan oleh setiap wanita, untuk menghindari terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pemerkosaan dan sebagainya. Hal ini terjadi karena memuncaknya nafsu para pria akibat dari penglihatan terhadap wanita memakai pakaian yang tidak senonoh dan mengungkapkan sebagian tubuh mereka.
Wanita yang bersuami pula, dengan terlaksanakan kewajiban ini, akan dapat membantu suami, yang mana dosa seorang istri yang membuka aurat akan ditanggung oleh suami. Karena itu, wanita-wanita perlu memahami batas-batas aurat ketika berhadapan dengan orang-orang tertentu dalam kondisi yang berbeda.
5. Aurat Ketika Di Hadapan Wanita Kafir.
Aurat wanita ketika berhadapan atau bergaul dengan wanita bukan Islam adalah menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.
Rasulullah SAW. bersabda dalam sebuah hadis yang artinya: Abdullah bin Abbas ada menyatakan, Rasulullah SAW. pernah bersabda: “Tidak halal kaum wanita Islam itu dilihat oleh kaum Yahudi dan Nasrani”.
6. Aurat ketika Bersama Suami
Bila seorang istri bersama-sama dengan suaminya di tempat yang terlindung dari pandangan orang lain, maka Islam telah memberi kelongaran dengan tidak membatasi aurat pada suaminya.
Ini berarti suami dan istri tidak ada batasan aurat terhadap mereka berdua. Isteri bisa mengungkapkan seluruh anggota badannya bila berhadapan dengan suaminya.
Mu’awiyah bin Haidah mengatakan: “Aku pernah bertanya: Ya Rasulullah, bagaimanakah aurat kami, apakah bisa dilihat oleh orang lain?” Beliau menjawab: “Jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu atau terhadap budak milikmu”. Aku bertanya lagi: “Ya Rasulullah, bagaimana kalau banyak orang mandi bercampur-baur di satu tempat?” Beliau menjawab: “Berusahalah sebisa mungkin agar engkau tidak bisa melihat aurat orang lain dan ia pun tidak bisa melihat auratmu”. Aku masih bertanya lagi: “Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang mandi sendirian?” Beliau menjawab: “Seharuslah ia lebih malu kepada Allah dari malu kepada orang lain”.
(HR. Iman Ahmad dan Abu Dawud)
BATAS AURAT
Semua imam mazhab mensyaratkan menutup aurat agar shalat menjadi sah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Tetapi para fuqahak ‘memiliki pendapat berbeda dalam menetapkan batas aurat bagi orang pria, hamba perempuan dan juga wanita biasa (bukan hamba). Pendapat mereka secara rinci adalah sebagai berikut:
=========================
Mazhab Hanafi
===============================
Aurat orang lelaki adalah di bawah pusat hingga di bawah lutut. Maka lutut adalah aurat menurut pendapat yang asah berdasarkan hadits berikut:
Aurat orang lelaki adalah apa yang terdapat antara pusat dengan lututnya. Hadits Nabi
Berdasarkan sebuah Hadits da’if menurut pendapat al-Daruqutni:
Lutut adalah bagian dari aurat.
Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang lahir darinya ….
(Sarah al-Nar 24:31)
Aurat hamba perempuan sama dengan aurat orang pria. Tetapi ditambahkan belakang, perut dan sisinya.
Ini berdasarkan kata Umar r.a. yang berarti:
“Buangkanlah kerudung kepala wahai hamba perempuan. Apakah kamu menyerupai wanita-wanita yang merdeka? “
Karena dia (budak) keluar dari rumah untuk kebutuhan tuannya dengan memakai pakaian kerjanya seperti biasa, maka dianggap sebagai muhrim (orang yang diharam menikah) untuk orang lain untuk menghindari kerumitan.
Orang perempuan (selain hamba) dan khunsa (orang yang tidak tentu sifat jantinanya), menurut pendapat yang asah di kalangan ulama Hanafi, aurat mereka adalah seluruh anggota tubuh sehingga rambutnya yang berjuntai, kecuali muka, kedua telapak tangan dan kedua kakinya (pergelangan hingga ujung jari), baik di sebelah luar maupun sebelah situs menurut pendapat yang final karena darurat.
Menurut pendapat yang rajih, suara bukanlah aurat. Menurut pendapat yang azhar, sebelah luar tapak tangan adalah aurat. Tetapi menurut pendapat yang asah, telapak tangan dan sebelah luarnya bukan aurat.
Menurut pendapat yang final, kedua kaki bukan aurat dalam shalat. Tetapi menurut pendapat yang shahih, keduanya adalah aurat dari segi penglihatan dan penyentuhan. Ini berdasarkan firman Allah S.W.T.:
Tempat perhiasan yang lahir adalah muka dan dua tapak tangan, sebagaimana kata Ibn Abbas dan Ibn Umar, dan sabda Rasulullah saw:
Orang perempuan itu aurat, saat ia keluar, maka setan memandang kepadanya.228
Dan Hadits riwayat `Aisyah yang telah disebutkan sebelumnya:
Wahai Asma ‘, orang perempuan saat bertambah usia haid (umur baligh), tidak terlihat padanya kecuali ini dan ini.
Beliau menunjukkan kepada mukanya dan kedua situs tangannya.229
Begitu juga hadits yang diriwayatkan oleh `Aisyah yang telah disebutkan sebelumnya:
Allah S.W.T. tidak menerima shalat orang perempuan yang sudah menstruasi (baligh) tanpa tudung kepala.
Bertentangan perempuan remaja dari memperlihatkan mukanya di kalangan orang pria. Tegahan itu bukan karena muka itu sebagai aurat, tetapi untuk menghindari timbulnya fitnah atau syahwat. Tujuan tegahan memperlihatkan mukanya adalah karena dikhawatirkan orang pria akan melihat mukanya yang mengakibatkan timbul fitnah. Ini karena dengan memperlihatkan muka memungkinkan orang lelaki memandangnya dengan keinginan syahwat.
Tidak harus melihat muka orang perempuan dan pemuda yang belum tumbuh kumis dan jenggot (yang masih terlalu muda) dengan syahwat, kecuali karena kebutuhan, seperti kadi, saksi atau pembuktian terhadapnya dan orang yang ingin meminang bisa melihatnya sekalipun timbul nafsu syahwat, tetapi dengan niat beramal dengan Sunnah Nabi, bukan untuk memuaskan nafsu. Begitu juga ketika mengobati tempat yang sakit sekedar yang diperlukan.
Menurut pendapat yang akhir di kalangan ulama Hanafi, mengungkapkan seperempat bagian anggota aurat (yang berat, mughallazah, yaitu kemaluan depan dan belakang dan sekelilingnya, ataupun aurat ringan (mukhaffafah), yaitu selain dua kemaluan tadi) dengan tidak sengaja selama penilaian melakukan satu rukun shalat, maka terbatal shalat itu.
Ini disebabkan seperempat bagian sama hukumnya dengan seluruh bagian, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Tetapi tidak terbatal shalat jika terekspos kurang dari seperempat.
Jadi, jika seseorang mengungkapkan seperempat dari perut, paha, rambut yang berjuntai dari kepala, kemaluan belakang, penis, kedua buah zakar atau kemaluan hadapan perempuan, maka terbatal shalatnya jika berlalu selama penilaian melakukan satu rukun shalat, tetapi jikalau tidak berlalu selama penilaian tersebut, maka tidak terbatal shalatnya itu.
=======================
Mazhab Maliki
=======================
Pendapat yang sepakat dalam mazhab ini mewajibkan menutup aurat dari pandangan publik.
Ketika shalat, menurut pendapat yang shahih dari mazhab ini, diwajibkan menutup hal berikut:
Aurat orang pria ketika shalat adalah aurat berat (mughallazah) saja, yaitu kemaluan depan, penis beserta buah zakar dan kemaluan belakang yang terletak antara kedua papan punggung. Karena itu, wajib mengulangi shalat dengan cepat sekalipun rentan kedua papan punggung saja, ataupun rentan ari-ari. Paha tidak termasuk aurat pada pandangan mereka, hanya penis dan buah zakar saja berdasarkan Hadits riwayat Anas:
Bahwa di dalam Perang Khaibar, Rasulullah saw telah terkoyak kain pada pahanya, sehingga aku temampak keputihan pahanya.
Aurat hamba perempuan adalah kedua kemaluan dan papan punggung. Jadi, jika rentan sesuatu darinya atau rentan paha seluruhnya atau sebagian, maka harus diulangi shalat dengan cepat sebagaimana juga orang pria.
Waktu mengulangi shalat untuk Sholat Dhuhur dan Ashar adalah saat matahari kekuningan. Untuk shalat Maghrib dan Isya ‘pula adalah seluruh malam dan untuk shalat Subuh saat naik matahari.
Aurat berat (mughallazah) orang perempuan (bukan hamba) adalah seluruh badan kecuali dada, tepi kepala, kedua tangan dan kedua kaki (dari pangkal paha hingga ujung jari) dan bagian belakang yang bersetentang dengan dada sama hukumnya dengan dada .
Jika rentan aurat ringan (mukhaffafah) dari dada atau sebagian sekalipun belakang kakinya bukan perut kakinya, maka harus diulangi shalat pada waktu yang diinginkan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk waktu Zhuhur dan Ashar saat kekuningan dan untuk waktu Maghrib dan Isya ‘sepanjang malam dan untuk waktu Subuh adalah naik matahari. Itu adalah dari segi shalat.
Dari segi pandangan dan shalat, maka diwajibkan juga menutupnya. Tidak disyaratkan tutup aurat bagi orang pria dan hamba perempuan di luar shalat. Aurat wanita (selain hamba) di hadapan orang perempuan Islam atau kafir adalah antara pusat dengan lutut.
Wajib menutup seluruh tubuh wanita (selain hamba) ketika berada di hadapan pria asing (bukan muhrim) kecuali muka dan kedua telapak tangan, karena kedua duanya bukan aurat. Namun diwajibkan juga menutup muka dan telapak tangan agar tidak menimbulkan fitnah.
Orang pria tidak boleh melihat dada perempuan muhrim dan sejenisnya, sekalipun sebab menjadi muhrim itu karena persemendaan dan persusuan, kecuali muka dan bagian-bagian termasuk tengkuk, kepala dan punggung kaki dan sekalipun penglihatan itu tidak menimbulkan kesenangan.
Hukum tersebut berbeda dengan hukum di sisi ulama Syafi’i dan para ulama lainnya yang memperbolehkan melihat seluruh tubuh kecuali antara pusat dan lutut. Kebenaran itu adalah sebagai fasilitas (fushah).
Dari uraian itu, jelas bahwa aurat orang pria dan wanita dalam shalat terdiri dari aurat berat (mughallazah) dan aurat ringan (mukhaffafah).
Aurat berat bagi orang lelaki adalah kemaluan depan dan lubang dubur. Aurat ringan mereka adalah bagian-bagian selain kemaluan depan dan lubang dubur yang ada di antara pusat dan lutut.
Aurat berat bagi hamba perempuan adalah kedua papan punggung dan yang ada di antara seperti lubang dubur, kemaluan depan dan yang di atas dari ari-ari. Aurat ringan baginya adalah paha dan apa yang ada pada ari-ari hingga pusat. Aurat berat untuk orang perempuan (selain hamba) adalah seluruh tubuhnya kecuali kaki, tangan, dada dan bagian belakang yang bersetentang dengan dada. Aurat ringan baginya adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua tangannya.
Jadi, jika seseorang melakukan shalat dalam kondisi rentan aurat berat, sedangkan ia tahu dan berdaya untuk menutupinya sekalipun dengan membeli atau meminjam, menurut pendapat yang rajih, maka terbatal shalatnya dan harus diulangi menurut pendapat yang masyhur di kalangan ulama Maliki.
Sebaliknya, seseorang yang melakukan shalat dalam kondisi rentan aurat ringannya, maka tidak terbatal shalatnya sekalipun hukum membuka aurat ringan adalah makruh dan haram melihat nya. Namun, dianjurkan orang yang melakukan shalat dalam kondisi rentan aurat ringannya agar mengulangi shalatnya itu dalam waktu darurat (untuk Zhuhur dan Ashar adalah waktu kekuningan, Maghrib dan Isya ‘pula adalah sepanjang malam dan subuh waktu terbit matahari).
Diharamkan melihat aurat ketika terekspos, sekalipun tidak menimbulkan kesenangan. Tetapi melihatnya ketika tertutup hukumnya harus kecuali jika diintai dari sebelah atas penutupnya, maka hukumnya adalah tidak harus.
Aurat dinisbah dari segi pandangan untuk orang pria adalah apa yang terdapat antara pusat dengan lutut. Aurat wanita ketika di hadapan orang pria asing adalah seluruh badannya kecuali muka dan kedua tangannya dan ketika berada di hadapan muhrimnya seluruh tubuhnya kecuali muka, kepala, tengkuk, kedua tangan dan kedua kaki. Tetapi jika dibimbangi menimbulkan kesenangan, maka haram mengungkapkan hal-hal tadi. Pelarangan itu bukan karena hal tersebut menjadi aurat, tetapi karena dibimbangi menimbulkan kesenangan. Orang perempuan dengan perempuan atau dengan muhrimnya sama seperti pria dengan pria, bisa dilihat selain yang terdapat antara pusat dengan lutut.
Bagian yang bisa dilihat oleh orang perempuan pada orang pria asing adalah sama dengan hukum orang pria dengan muhrim-muhrimnya, yaitu terlihat pada muka, kepala, kedua tangan dan kedua kaki.
=================================
Mazhab Syafi `i
=================================
1. Imam Syafi’i menyatakan dalam al-Um dalam bab bagaimana memakai pakaian dalam shalat : 
وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها
Dan setiap wanita adalah aurat kecuali dua telapak tangan dan wajahnya.[1]
Dengan demikian, pernyataan Syafi’i di atas merupakan penjelasan aurat wanita dalam shalat. Pada halaman sebelumnya, Imam Syafi’i lebih tegas menyebutkannya sebagai aurat wanita dalam shalat :
على المرأة أن تغطى في الصلاة كل ماعدا كفيها ووجهها
Wajib atas wanita menutup selain dua telapak tangan dan wajahnya dalam shalat.[2]
2. Abu Ishaq al-Syairazi mengatakan :
أما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال ابن عباس: وجهها وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة في الحرام عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه في البيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء فلم يجعل ذلك عورة
Adapun wanita merdeka, maka seluruh tubuhnya merupakan aurat, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta’ala: “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa nampak dari padanya”. Ibnu ‘Abbas berkata (mengomentari ayat ini), ‘yang dimaksud adalah wajah dan dua telapak tangannya’. Dasar lainnya adalah karena Nabi SAW melarang wanita ketika ihram memakai sarung tangan dan cadar. Seandainya wajah dan telapak tangan merupakan aurat, Rasulullah tidak akan mengharamkan menutupnya. Alasan lainnya adalah karena adanya keperluan yang menuntut seorang wanita untuk menampakkan wajah dalam jual beli, dan menampakkan telapak tangan ketika memberi dan menerima sesuatu. Maka, tidak dijadikan wajah dan telapak tangan sebagai aurat.[3]
3. Dalam Tuhfah al-Muhtaj, disebutkan :
(وَ) عَوْرَةُ (الْحُرَّةِ) وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ وَالْخُنْثَى الْحُرِّ (مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) ظَهْرُهُمَا وَبَطْنُهُمَا إلَى الْكُوعَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا أَيْ إلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِلْحَاجَةِ لِكَشْفِهِمَا وَإِنَّمَا حَرُمَ نَظَرُهُمَا كَالزَّائِدِ عَلَى عَوْرَةِ الْأَمَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَظِنَّةٌ لِلْفِتْنَةِ
Aurat wanita merdeka, meskipun dia itu belum mumayyiz dan aurat khuntsa merdeka adalah selain wajah dan dua telapak tangan, zhahirnya dan bathinnya sehingga dua persendiannya, berdasarkan firman Allah : “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa nampak dari padanya”, yaitu kecuali wajah dan dua telapak tangan. Alasan lain adalah karena ada keperluan membukanya. Hanya haram menilik wajah dan kedua telapak tangan seperti halnya yang lebih dari aurat hamba sahaya wanita, karena yang demikian itu berpotensi menimbulkan fitnah.[4]
4. Al-Ziyadi mengatakan :
أَنَّ لَهَا ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ وَعَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِنَظَرِ الْأَجَانِبِ إلَيْهَا جَمِيعُ بَدَنِهَا حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَعَوْرَةٌ فِي الْخَلْوَةِ وَعِنْدَ الْمَحَارِمِ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ
Wanita memiliki tiga jenis aurat: (1) aurat dalam shalat -sebagaimana telah dijelaskan (2) aurat terhadap pandangan lelaki ajnabi, yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, menurut pendapat yang mu’tamad, (3) aurat ketika berdua bersama yang mahram, sama seperti laki-laki.[5]
5. Syaikh Taqiyuddin al-Hushni, penulis Kifaayatul Akhyaar, berkata:
ويُكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل ، والمرأة متنقّبة إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر ، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب
Makruh hukumnya shalat dengan memakai pakaian yang bergambar atau lukisan. Makruh pula wanita memakai niqab (cadar) ketika shalat, kecuali jika di masjid yang kondisinya sulit terjaga dari pandangan lelaki ajnabi. Jika wanita khawatir dipandang oleh lelaki ajnabi sehingga menimbulkan kerusakan, haram hukumnya melepaskan niqab.[6]
6. Dalam I’anah al-Thalibin disebutkan :
قال في فتح الجواد: ولا ينافيه، أي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على المنع، ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن، بل لأن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة. نعم، الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها أخذا من قولهم يلزمها ستر وجهها عن الذمية، ولأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام.اه.
Pengarang Fath al-Jawad mengatakan, “Apa yang diceritakan oleh al-Imam bahwa sepakat kaum muslimin atas terlarang (terlarang wanita keluar dengan terbuka wajah) tidak berlawanan dengan yang dikutip oleh Qadhi ‘Iyadh dari ulama bahwa tidak wajib atas wanita menutup wajahnya pada jalan, yang demikian itu hanya sunnah dan hanyasanya atas laki-laki wajib memicing pandangannya, karena terlarang wanita yang demikian itu bukan karena wajib menutup wajah atas mereka, tetapi karena di situ ada maslahah yang umum dengan menutup pintu fitnah. Namun menurut pendapat yang kuat wajib menutupnya atas wanita apabila diketahuinya ada pandangan laki-laki ajnabi kepadanya, karena memahami dari perkataan ulama “wanita wajib menutup wajahnya dari kafir zimmi” dan juga karena membiarkan terbuka wajah membantu atas sesuatu yang haram.[7]
Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dapat dipahami dalam mazhab Syafi’i sebagai berikut :
1. Aurat wanita merdeka dalam shalat dalam artian wajib ditutupinya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan
2. Aurat wanita merdeka di luar shalat dalam artian haram memandangnya oleh laki-laki ajnabi (bukan mahramnya) adalah seluruh tubuh tanpa kecuali, yaitu termasuk wajah dan telapak tangan.
3. Aurat wanita merdeka di luar shalat dalam artian wajib menutupinya sama dengan aurat dalam shalat, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
4. wajib menutup wajah dan telapak tangan di dalam dan diluar shalat atas wanita apabila diketahuinya ada pandangan laki-laki ajnabi kepadanya,
Adapun argumentasi aurat wanita merdeka dalam shalat dan diluar shalat dalam artian wajib ditutupinya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan adalah firman Allah berbunyi : 
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya (Q.S. al-Nur : 31)
Yang dimaksud dengan “illa maa zhahara minha” adalah wajah dan telapak tangan, sebagaimana keterangan Ibnu Abbas yang dikutip oleh Ishaq al-Syairazi di atas.
Sedangkan argumentasi aurat wanita merdeka di luar shalat dalam artian haram memandangnya oleh laki-laki ajnabi (bukan mahramnya) adalah seluruh tubuh tanpa kecuali, yaitu termasuk wajah dan telapak tangan, ini dengan beralasan berpotensi menimbulkan fitnah, makanya perlu ditutup pintu fitnah itu
Atas laki-laki wajib menahan matanya dari sengaja memandang sebagian tubuh wanita termasuk wajahnya, berdasarkan firman Allah berbunyi :
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat (Q.S. al-Nur : 30)
==================================================================================
[1] Syafi’i, al-Um, Dar al-Wifa’, Juz. II, Hal. 201
[2] Syafi’i, al-Um, Dar al-Wifa’, Juz. II, Hal. 199
[3] Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhazzab, dicetak bersama Majmu’ Syarh al-Muhazzab, Maktabah al-Irsyad, Jeddah, Juz. III, Hal. 173
[4] Ibnu Hajar al-Haitamy, Tuhfah al-Muhtaj, dicetak pada hamisy Hawasyi Syarwani, Mathba’ah Mushthafa Muhammad, Mesir, Juz. II, Hal. 111-112
[5] Syarwani, Hawasyi Syarwani ‘ala Tuhfah al-Muhtaj, Mathba’ah Mushthafa Muhammad, Mesir, Juz. II, Hal. 112
[6] Syaikh Taqiyuddin al-Hushni, Kifayatuul Akhyar, Dar al-Kutub al-Arabiyah, Beirut, Hal. 144
[7] Sayyed al-Bakri al-Syatha, I’anah al-Thalibin, Thaha Putra, Semarang, Juz. III, Hal. 258-259
========================================
Mazhab Hanbali
========================================
Aurat orang lelaki adalah apa yang ada antara pusat dengan lututnya. Ini berdasarkan hadits yang telah disebutkan sebelumnya dan yang dipakai oleh ulama Hanafi dan Syafi’i sebagai dalil mereka. Tetapi pusat dan lutut bukan aurat. Ini berdasarkan Hadits riwayat Umru bin Shu’aib yang telah disebutkan sebelumnya:
… Bahwa apa yang di bawah pusat hingga lutut adalah aurat.
Dan Hadits Abu Ayyub al-Anshari:
Di bawah pusat dan pada kedua lutut adalah aurat.242
Alasannya bahwa lutut adalah batas bukan aurat seperti pusat. Orang khunsa musykil (seseorang yang memiliki dua organ kelamin) yang tidak jelas apakah pria ataupun perempuan tidak d1wajibkan menutup aurat karena tidak jelas sifatnya.
Di samping itu, agar shalat menjadi sah, menurut yang lahir dari mazhab ini diwajibkan atas orang pria menutup salah satu bahunya sekalipun dengan kain yang tipis yang bisa menjelaskan warna kulit karena kewajiban menutup bahu berdasarkan Hadith:
Janganlah seseorang lelaki itu melakukan shalat di dalam satu kain yang tidak ada sesuatu apa pun pada bahunya.24s
Larangan tersebut menunjukkan pengharaman dan lebih diutamakan dari qiyas. Abu Daud meriwayatkan dari Buraidah:
Rasululah s.a.w. melarang seseorang dari melakukan shalat di dalam selimut dan menutup bahu (seperti selimpang) dengannya_
Sebaliknya, seseorang yang memiliki sesuatu yang hanya dapat menutup apakah aurat saja atau baju saja, maka dia menutup auratnya dan wajib shalat secara berdiri. Ini berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w.:
Jika kain itu luas, maka selisihkan dan ikatkan kedua tepinya dan jika ia sempit, maka ikatkan kuat-kuat di pinggangnya.
Orang pria harus menutup auratnya dari pandangan orang lain, bahkan dari penglihatannya sendiri ketika sedang salat. Jika melihat auratnya melalui saku bajunya yang terbuka saat rukuk `atau sujud, maka harus dikancingkannya atau sejenisnya agar tertutup. Ini karena perintah menutup aurat itu adalah umum.
Begitu juga diwajibkan menutup aurat sekalipun ketika sendirian atau di dalam gelap. Ini berdasarkan Hadits riwayat Bahzu bin Hakim yang telah disebut sebelum ini yang berarti:
“Pelihara olehmu aurat kamu melainkan dari istrimu atau hamba milikmu ….”
Tidak diwajibkan menutup aurat dengan tikar, tanah, Lumpur di dalam parit, karena benda-benda itu tidak tetap dan di dalam parit pula menyusahkan. Tidak terbatal shalat jika rentan sebagian kecil aurat. Ini berdasarkan riwayat Abu Daud dari Umru bin Salmah yang rentan kain tutupnya ketika sujud karena singkat. Jika rentan kebanyakan dari aurat, maka terbatal shalat. Perbedaan apakah aurat yang rentan kecil atau besar adalah menurut kebiasaan.
Sebaliknya, jika rentan kebanyakan dari aurat dengan tidak sengaja dan ditutup pada saat itu juga tanpa berlalu waktu panjang, maka tidak terbatal shalat. Ini di sebabkan pendek masa sama pendek dengan ukuran. Tetapi jika berlalu waktu yang panjang atau sengaja dibuka, maka terbatal shalat itu secara mutlak.
Aurat budak sama seperti aurat orang lelaki, yaitu apa yang ada antara pusat dengan lutut menurut pendapat yang rajih. Ini berdasarkan Hadits riwayat Umru bin Shuaib (Hadits marfuk yang telah disebutkan sebelumnya yang berarti: “Dan apabila salah seorang dari kamu menikahkan hamba perempuannya dengan hamba lelakinya atau orang upahannya, maka janganlah hamba perempuan itu melihat auratnya.”
Aurat wanita yang sudah baligh (selain hamba) adalah seluruh tubuhnya kecuali muka. Menurut pendapat yang rajih dari dua riwayat di kalangan banyak ulama ‘, kedua telapak tangan juga terkecuali. Ini berdasarkan firman Allah S.W.T:
Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang lahir darinya ….
Surah al-Nur 24:31
Ibn Abbas dan Aisyah r.a. berkata bahwa yang dimaksud dengan yang lahir adalah muka dan kedua telapak tangan dan tidak bisa intens selain muka dan kedua tangannya saat shalat.
Ini berdasarkan hadits-hadits yang telah disebutkan sebelum ini menurut pendapat ulama Syafi’i.
Dalil yang mewajibkan menutup kedua kaki adalah Hadits riwayat Ummu Salamah yang artinya: “Aku bertanya,
“Wahai Rasulullah, apakah orang perempuan shalat dengan memakai baju dan tudung kepala tanpa sarung? ‘” Beliau menjawab:
Ya, jika bajunya labuh, maka tutupilah belakang kakinya-146
Hadits tersebut menunjukkan wajib menutup kedua kaki karena daerah yang tidak bisa dibuka saat berihram haji dan umrah, maka tidak bisa juga diungkapkan ketika shalat seperti kedua betis.
Memadai untuk orang perempuan menggunakan pakaian yang cukup untuk menutup bagian yang wajib saja. Ini berdasarkan Hadits riwayat Ummu Salamah yang tersebut tadi. Tetapi dianjurkan melakukan shalat di dalam baju yang labuh yang dapat menutup kedua kakinya dan tudung kepala yang bisa menutup kepala dan tengkuk dan selendang yang diselimuti dari pada baju.
Hukum rentan aurat perempuan, selain muka dan kedua telapak tangan, baik kecil atau besar adalah sama hukumnya dengan kasus orang pria seperti yang telah dibahas kan sebelum ini. Aurat wanita di depan orang pria muhrimnya adalah seluruh tubuh kecuali muka, tengkuk, kedua tangan, kaki dan betis.
Sebagaimana pendapat ulama ‘Syafiei ini, ulama Hanbali mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita sehingga muka dan kedua telapak tangan, di luar shalat, adalah aurat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah yang telah disebutkan sebelumnya yang berarti: “Orang perempuan adalah aurat.” Diharuskan intens aurat untuk berobat, sendirian di kamar air, bersunat, untuk mengetahui pencapaian umur baligh, untuk mengetahui dara dan bukan dara dan cacat.
Aurat wanita Islam (selain hamba) di hadapan orang perempuan kafir menurut pendapat ulama Hanbali adalah sama seperti auratnya di hadapan orang pria muhrim, yaitu apa yang ada di antara pusat dengan lutut. Menurut pendapat jumhur, seluruh tubuh kecuali yang rentan ketika melakukan pekerjaan rumah.
Penyebab perselisihan adalah penafsiran untuk ayat al-Qur’an dalam Surah al-Nur, yaitu firman Allah SWT:
Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka, melainkan kepada suami mereka, … atau perempuan-perempuan Islam …. Surah al-Nur 24:31
Menurut pendapat ulama Hanbali dan para ulama ‘lain, ganti nama bihinna (mereka) mencakup orang perempuan secara umum tanpa perbedaan antara Islam dengan kafir. Justru itu, harus untuk orang perempuan Islam memperlihatkan perhiasan tubuhnya kepada orang perempuan kafir, sama dengan apa yang harus baginya memperlihatkan kepada orang perempuan Islam.
Menurut pendapat jumhur ganti nama bihinna di sini adalah khusus untuk orang perempuan Islam saja, yaitu khusus untuk persahabatan dan persaudaraan Islam. Justru itu, tidak harus untuk orang perempuan Islam memperlihatkan apa pun dari perhiasan tubuhnya kepada orang perempuan kafir.247
Jelas kepada kita bahwa pendapat ulama Hanbali dan ulama Hanafi adalah lebih utama karena ia bersepakat dengan Hadits yang menyuruh anak-anak yang berumur tujuh tahun untuk shalat dan dipukuli ketika meningkat umur 10 tahun jika tidak shalat.
Bagian Aurat Terpisah dari Tubuh Badan
Menurut pendapat ulama Hanafi dan Syafi’i, dilarang melihat aurat pria apakah bagian yang menjadi aurat itu masih sedaging dengan tubuh atau sudah terpisah dari tubuh seperti rambut, lengan ataupun paha.
Menurut pendapat ulama Hanbali bagian aurat yang terpisah dari tubuh tidak diharamkan melihatnya karena hilang kehormatannya saat terpisah.
Menurut pendapat ulama Maliki harus melihat bagian aurat yang sudah terpisah dari tubuh ketika pemiliknya masih hidup. Tetapi dilarang melihatnya sesudah mati sama seperti bagian aurat yang masih sedaging dengan tubuh.
Suara Orang Perempuan
Menurut pendapat jumhur, suara perempuan tidak dianggap aurat, karena para sahabat mendengar suara istri-istri Nabi Muhammad saw untuk mempelajari hukum-hukum agama. Tetapi dilarang mendengar suaranya yang berbentuk lagu dan irama sekalipun bacaan al-Qur’an, karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.
SUMBER FIQIH 4 MADZHAB 
BISA JUGA DI BUKA DI KAJIAN  FIQIH MBAH LALAR